เอเชียบริการส่งอาหาร

Sabaidee Thai

เปิด

ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณตามเวลาจริง

ดูรายการ & สั่งอาหาร

เอเชียบริการส่งอาหาร


Ordering in today? Here’s your best option: เอเชียบริการส่งอาหาร by Sabaidee Thai.

Get served like a king and forget about doing the dishes.

Simply select "Delivery" at the checkout screen and we hope you'll appreciate our food delivery service.

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า

Zone 1, จำนวนต่ำสุด - US$15.00, ค่าธรรมเนียม - US$6.99
Zone 2, จำนวนต่ำสุด - US$15.00, ค่าธรรมเนียม - US$7.99

Order online with delivery


We're located in Bristol and are delighted to take your online order.

Take your time to browse our interactive online menu and place the order when ready. It takes us about a minute to confirm your order and give you an estimated ready time.